Nét đẹp

Nét đẹp

HÌNH ẢNH

Anh chị và các bạn thân mến..!! Như vậy nhờ ơn Chúa thánh lễ khai giảng sinh viên công giáo cụm Thủ Đức được tổ...

THƯ CÁM ƠN TRUNG THU BẾN TRE 2016 Kính gửi quý Cha, quý Thầy, quý Ân Nhân, quý Anh Chị cựu cùng các Anh Chị...

https://www.flickr.com/photos/137419016@N08/albums/72157669969336436