Nét đẹp

Nét đẹp

HÌNH ẢNH

Một buổi sáng mát mẻ, các bạn cùng nhau tập trung ở nhà thiếu nhi, bắt đầu xuất phát đến nghĩa trang. Và rồi,...

Anh chị và các bạn thân mến..!! Như vậy nhờ ơn Chúa thánh lễ khai giảng sinh viên công giáo cụm Thủ Đức được tổ...