Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 14-30). "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông...

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 15: 1-6) 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền...

  Đừng lo lắng gì cả Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy...

Mình đến với buổi tĩnh tâm nhóm qua lời mời gọi của thầy trên facebook. Giữa những lo toan, bộn bề của những ngày cuối năm, thấy cần lắm một buổi được lắng lòng lại để sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp tâm hồn, cũng như nhìn nhận lại bản thân và tìm về bình an với Chúa. Buổi...

Anh Chị và các Bạn thân mến! Giữa dòng đời tất bật và nhộn nhịp, con người hối hả chạy theo thời gian như kiếm tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc cho bản thân. Nhưng một lúc nào đó nhìn lại, chúng ta chuẩn bị được gì cho mình trước mặt Thiên Chúa, có khi chỉ là giữ...