Quý thầy, quý Anh Chị và Các Bạn thân mến.!!

Nhờ Hồng Ân của Thiên Chúa soi sáng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Giờ đây Nhóm chúng ta đã bầu ra được 7 thành viên mới trong Ban Đại Diện năm nay. Đây có lẽ là những người chủ chăn mà Chúa đã chọn ra để góp phần làm cho Nhóm chúng ta ngày càng phát triển và lớn lên trong Tình Yêu của Thiên Chúa.

Một chặng đường dài đang chờ đón các Bạn phía trước, mong sao các bạn sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng và ban ơn của Ngài xuống trên tất cả mọi người. Để mọi người có thêm nhiệt huyết mà dấn thân phục vụ Nhóm, hầu làm sáng danh Ngài nhờ vào những việc mà chúng ta đã làm.

Sau đây là Danh Sách Các Bạn trong Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2017 – 2018.

1. Trưởng Nhóm: Gioan Nguyễn Quang Thạnh

18644444_803517566470831_1906897602_n

2. Phụng Vụ: Maria Nguyễn Trần Bảo Thi

18679004_736951409819489_1253876543_n

3. Thông Tin: Martin Trần Quốc Toản

18624410_774014729430940_1053206756_n

4. Thủ Quỹ: Teresa Võ Thành Hoàng Thư

18716568_683837821803042_970110522_n

5. Sinh Hoạt: Gioankim Hoàng Ngọc Tuyến

18644403_774014599430953_885886793_n

6. Ẩm thực: Teresa Phạm Thị Ngọc Anh

18601580_774014522764294_878904066_n

7. Ẩm thực: Lucia Nguyễn Trần Ngọc Duyên

18678888_857344121083208_1293875597_n

Cả nhà thêm lời cầu nguyện cho tân ban đại diện luôn luôn cháy hết mình, hoạt động năng nổ trong ngọt lửa nhiệt huyết trong tim và làm sáng danh Chúa. Đặc biệt là đưa Nhóm ngày càng vươn lên trong tình yêu của Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria cầu thay, nguyện giúp để gia đình Nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật ngày càng phát triển vững mạnh với tinh thần Hiệp Nhất – Yêu Thương – Phục Vụ trong Chúa Ki-tô.

 

           SINH VIÊN CÔNG GIÁO SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN