Lẽ sống

Lẽ sống

HÌNH ẢNH

Sớm nay, nắng vàng bắt đầu quấn lấy chúng tôi, cũng là lúc những chiếc áo trắng rực màu tinh khôi, những gương mặt...

Đại gia đình SVCG.SPKT thân yêu!!! TÌNH YÊU! Đó là bài học lớn nhất mà ta học được nơi mái nhà SVCG.SPKT...Nơi đây, ta đã...

Link hình ảnh và video cả nhà xem tại đây nhá: SVCG.SPKT