[Tĩnh tâm mùa chay dành cho sinh viên]
Chủ đề:
Vô Cảm Của Con Người & Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa
Người giúp:
– Cha Vincent Phạm Văn Mầm, S.J. (Cha viện trưởng Học viện)
– Cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, S.J. (Cha linh hướng sinh viên)
Địa điểm: Học Viện Dòng Tên
(Số 19, đường 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức)
07:15 – 07:45 Đón tiếp / Sinh hoạt vòng tròn
07:45 – 07:55 Thông báo chương trình
08:00 – 08:45 Gợi ý cầu nguyện
08:45 – 09:00 Đặt Mình Thánh / Nghi thức thống hối
09:00 – 09:30 Cầu nguyện riêng
09:30 – 11:15 Xưng tội
10:00 – 11:00 Chia sẻ tâm tình theo Nhóm
11:00 – 11:10 Giải lao / Di chuyển vào hội trường
11:15 – 11:30 Phút hồi tâm
11:30 – 13:30 Ăn trưa, nghỉ trưa
13:45 – 13:55 Sinh hoạt khởi động
13:55 – 14:00 Giới thiệu người thuyết giảng
14:00 – 15:30 Chia sẻ đề tài / Trao đổi
15:30 – 15:45 Giải lao / Chuẩn bị thánh lễ
15:45 – 16: 10 Tập hát
16:10 – 16:20 Thinh lặng / Viết lời cầu nguyện
16:20 – 17:30 Thánh lễ
17:30 – 17:50 Dọn vệ sinh
Đăng ký:
Nhóm sinh viên Công giáo Sư Phạm Kỹ Thuật : Trưởng Nhóm Nguyễn Nhật Tâm 0975.282.262

Lưu ý:
– Đăng ký tham dự theo Nhóm (trường hợp không tham gia Nhóm, đăng ký cá nhân theo địa chỉ email: hoangphongsj@gmail.com)
– Thời hạn đăng ký: tính đến hết ngày 25/02/2016
– Người tham dự đóng góp lệ phí cho bữa trưa.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN