† LỜI CHÚA : Chúa Nhật – Tuần XII TN Năm A (Mt 10, 26-33)

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU.

✠ Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ :”Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.”Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” .

Đó là LỜI CHÚA.

★ SUY NIỆM: “Anh em đừng sợ” đó là lời trấn an cho các môn đệ cũng như cho tất cả chúng ta của Chúa Giêsu, Ngài muốn các môn đệ đừng để nỗi sợ hãi nào làm tê liệt hoặc trở nên quá nhút nhát, khiến không thể đi theo con đường của Ngài, mà phải bất khuất trước những đe dọa hay trước cái chết, và phải hoàn toàn tín thác vào quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa, là Đấng chăm nom với lòng yêu thương sự sống và sự chết của những thụ tạo dù nhỏ bé nhất hay ít giá trị nhất, ví dụ như những con chim sẻ, huống chi con người là con của Người. Chúa muốn các Tông Đồ và cả chúng ta đừng sợ “loài người” mà hãy “kính sợ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không muốn làm hại bất cứ ai :“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Thiên Chúa cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ !” Đó là tình thương yêu của Thiên Chúa, Người chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái của Người. Trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay, có thể có nhiều thứ sẽ làm cho chúng ta sợ : sợ bệnh tật, sợ đói khát, sợ tai nạn, sợ chết … đó chỉ là những thứ giết chết thân xác chứ không thể giết được linh hồn. Nhưng chính đời sống hưởng thụ ích kỷ, chiều theo đam mê dục vọng xấu xa … mới là những điều đáng sợ, làm chúng ta xa rời Thiên Chúa, mất sự sống của Người, là tự mình giết chết linh hồn mình. Đó chính là chúng ta chối từ Tin Mừng của Chúa, không tuyên xưng, không sống niềm tin của mình, và rồi cũng sẽ bị Chúa Giêsu chối chúng ta trước mặt Chúa Cha. Nếu chúng ta biết mở rộng cửa tâm hồn cho Chúa Giêsu ngự trị, khi chúng ta tham dự Bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, Người sẽ hoạt động trong chúng ta, sẽ được Người giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi âu lo và củng cố niềm tín thác cậy trông, cũng như Người sẽ giúp chúng ta không còn làm bất cứ điều gì xấu xa tội lỗi.

† CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã củng cố niềm tin cho con qua Lời Chúa hôm nay, để qua những đau khổ, thử thách và những nỗi sợ hãi trong đời sống chứng nhân giữa đời, cho con luôn cảm nhận được tình yêu quan phòng khôn ngoan của Chúa, đang hiện diện bên con với lời trấn an : “Thầy đây ! Đừng sợ !” (Mt 14,27).

 Gioan M. Cao Trường Giang

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN