Mt 16, 13-19

NỀN TẢNG GIÁO HỘI

Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này. Thánh Phêro, vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và thiết lập Hội Thánh cho số sót Israen, một Hội Thánh được đặt trên nền tảng lòng tin, Hội Thánh tiên khởi nói lên sự duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, là thầy và là sứ giả Tin Mừng co muôn dân được kêu gọi.

I.ƠN GỌI CỦA PHÊRÔ và PHAOLÔ : Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người được kêu gọi một cách khác nhau. Phêrô, dân chài lưới, được kêu gọi, Ngài đã bỏ chài lưới,

vợ con và gia đình để đi theo Chúa Giêsu. Đọc Tin Mừng Nhất Lãm chúng ta sẽ thấy rõ việc Chúa kêu gọi Nhóm Mười Hai và sứ vụ Chúa trao cho các ông như thế nào (Mc 6, 7-13 ; Lc 9, 1-6 và Mt 10, 1-11 ). Phêrô, được Chúa cất nhắc làm đầu Hội Thánh, với chí khí hiên ngang, cương quyết, nhưng cũng đã có lúc sợ sệt, lo âu, Phêrô đã can đảm tuyên xưng danh Chúa nhờ sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn. Ngài đã tuyên tín:” Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16 ). Nhân lời tuyên xưng này, không những Phêrô đã được làm môn đệ Chúa, Ngài còn được Chúa cất nhắc làm đầu Giáo Hội Chúa:” Simon, Baryôna, Ngươi có phúc : vì không phải thịt, máu, đã mạc khải cho Ngươi, mà là Cha Ta, Đấng ngự trên Trời !…” Ngươi là Đá, và trên Đá ấy, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh của Ta, và quyền môn âm phủ sẽ không thắng nổi.”( Mt 16, 17-18 ). Phêrô, nền tảng cho Giáo Hội tiên khởi của Chúa Kitô. Phaolô, vị tông đồ dân ngoại. Suốt thời đầu trở lại, Ngài đã hăng say bắt bớ Giáo Hội của Chúa. Trên đường Đamas, Thiên Chúa đã cho Phaolô té ngựa, Ngài đã trở vào làng, bị mù ba đêm ngày, Ngài âm thầm cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và tuân theo ý Chúa. Phaolô, đã nhận ra ý Chúa, đã tuân theo ý của Ngài, từ một thái độ hung hăng, bắt bớ Giáo Hội, Ngài đã trở nên vị tông đồ nhiệt thành, làm chứng cho Chúa Kitô ( Cv26, 4-18 ). Ơn kêu gọi của Phaolô thật lạ lùng và đặc biệt. Trở thành môn đệ, Phaolô đã hết mình với sứ vụ: “ vì tình yêu của Đức Kitô thúc bách chúng tôi “ ( 2 Co 5, 15 ). Tình yêu của Chúa giúp Phaolô vượt qua mọi thử thách, mọi cam go và Ngài đã trung thành với sứ mạng đến nỗi quên mọi hiểm nguy, quên mọi thử thách để chỉ nghĩ tới các linh hồn và đem dân ngoại trở lại. Việc nhiệt thành với sứ vụ còn được Ngài biểu lộ rõ ràng trong thư thứ hai gửi cho Timôtêô ( 2 Tim 4, 1-8 ). Ngài khuyên Timôtêô:” Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ “ ( 2 Tim  4, 5 ). Như thế chúng ta thấy cả hai ơn gọi tuy khác nhau về hoàn cảnh, khác nhau về cách gọi, nhưng tựu trung đều qui về một mục đích:” phục vụ Thiên Chúa trong tình thương của Ngài”. Cả hai đều lãnh sứ vụ, cả hai đều hoàn thành nhiệm vụ với lý tưởng cao nhất và cả hai đều minh chứng tình yêu Thiên Chúa bằng chính mạng sống của đời mình. Ơn kêu gọi ấy quả thực là cao cả và mang ý định phổ độ lớn lao. Phêrô, nền tảng cho Giáo Hội muôn thời. Còn Phaolô, hiện thân của vị tông đồ dân ngoại, phục vụ tình yêu của Thiên Chúa với tất cả lý tưởng của đời mình.

  1. Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ HÔM NAY : Ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô gợi cho dân Chúa sự duy nhất, thánh thiện, tông truyền của Hội Thánh.Một Giáo Hội được đặt trên nền tảng của các tông đồ. Thánh thiện vì Giáo Hội có đầu là Chúa Kitô và chi thể là toàn thể dân Chúa. Duy nhất vì được đặt trên tình yêu là chính Thiên Chúa, có Chúa làm chủ và các tông đồ làm nền tảng. Giáo Hội ấy được vinh quang do dòng máu anh hùng là các vị tông đồ tử đạo. Chính thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các tông đồ khác đã minh chứng cho sự thật, cho Chúa Kitô bằng dòng máu của mình. Sự thật là Đức Kitô và ánh sáng là Đức Kitô phục sinh. Lời giáo huấn của các Ngài hiện tại hóa cuộc đời của Chúa Cứu Thế và lời rao giảng Tin Mừng của các Ngài đã đưa nhiều người về chung một niềm tin, một niềm trông cậy vững bền. Chính nhờ các Ngài với những ơn huệ lãnh nhận, đã qui tụ dân Chúa thành gia đình của Chúa, gia đình được đặt trên tình yêu của Chúa Kitô.

Xin Thiên Chúa tình yêu giúp chúng ta trung thành với lời giáo huấn của các Ngài và can đảm làm chứng cho Chúa và Giáo Hội do Chúa thiết lập nơi trần gian này.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

– Sưu tầm –

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN