Quý Cha ơi!! Năm mới Nhóm SVCG.SPKT chúng con kính chúc quý Cha một năm mới luôn được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, được hồn an xác mạnh, được thêm khôn ngoan minh mẫn và giàu tình thương, để quý Cha tiếp tục từng bước dẫn dắt đoàn chiên của Chúa trong đời sống đức tin.

Quý Thầy và quý Sơ ơi!! Nhóm chúng con kính chúc quý Thầy quý Sơ bước sang năm mới luôn dư tràn ơn Chúa, tiếp tục quan tâm dìu dắt sinh viên chúng con để mỗi người trong chúng con luôn biết liên kết thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.

Các quý Ân nhân ơi!! Sang năm mới Nhóm chúng con xin chúc đến quý ân nhân được dồi dào sức khỏe, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ

Các Anh chị cựu ơi: Chúng em cầu chúc đến các anh chị một năm mới nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc. Và luôn rộng lòng đón nhận những khó khăn của chúng em

Gia đình của mỗi thành viên ơi! Nhóm cầu chúc đến gia đình nơi mỗi thành viên một năm mới thật hạnh phúc và vui vẻ, có một cái tết thật sung túc, gia đình phát tài phát lộc, vạn sự như ý vạn sự an khang vạn sự an nhiên vạn sự lành.

Các tình yêu của Nhóm ơi!! Nhóm cầu chúc các thành viên tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng

SVCG.SPKT

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN