0


Như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Ngài.
Tv 103


Thiên Chúa yêu chúng ta như thế nào?
Như bố? Như mẹ?
Như người đang yêu?
Đúng rồi! Và hơn cả thế nữa!
Nếu Thiên Chúa không yêu chúng ta,
chúng ta không thể yêu Ngài,
chúng ta sẽ không biết yêu Ngài,
Tình yêu sẽ không tồn tại.

– trích “Thiên Chúa là ai thế?” – Bayard

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN