Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Tv 145,8


Tốt lành như thế nào? Như ông già Noel?
Tất nhiên không phải rồi!
Tuy nhiên, ta có thể cầu xin Ngài bất cứ điều gì.
Ngài luôn ban cho chúng ta
những gì tốt đẹp nhất
khi chúng ta mở lòng đón nhận.
Với trái tim nhân hậu của Ngài,
Ngài làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, như cơn mưa
làm cho các loài hoa thêm tươi đẹp.

– trích “Thiên Chúa là ai thế?” – Bayard

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN