Không ai thấy Thiên Chúa đâu cả.
Không ai có thể chứng minh là có Thiên Chúa.
Cũng chẳng ai có ai chứng minh được Ngài không hiện hữu.
Nhưng cả ngàn năm qua,
nhiều người tìm kiếm Ngài
và nhiều người tin vào Ngài.

– trích “Thiên Chúa là ai thế?” – Bayard

0 BÌNH LUẬN