Gia đình Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật thân mến!

Như thế buổi bầu Tân Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2022-2023 qua hình thức online đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự soi sáng và dẫn dắt của Thiên Chúa. Chúng ta đã bầu ra được Tám thành viên mới trong Ban Đại Diện. Với sự tin tưởng của mọi người và lòng nhiệt huyết của các bạn, Nhóm tin chắc rằng các bạn sẽ giúp Nhóm ngày càng phát triển và lớn lên trong Tình Yêu của Thiên Chúa.

Chặng đường phía trước dù ít nhiều chắc chắn sẽ có những khó khăn riêng, nhưng các bạn hãy cứ giữ vững niềm tin, vì Chúa đã chọn các bạn và Chúa sẽ có cách riêng để chỉ đường dẫn lối cho các bạn, hãy tin như thế. Chúc các bạn có một năm Ban Đại Diện thành công tốt đẹp.

Sau đây là danh sách các bạn trong Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Trưởng Nhóm: Giu Se Phạm Văn Tân.

Ban Thông Tin: Giu Se Lê Vũ Minh Hoàng.

 

Thủ Quỹ: Maria Đinh Minh Thư.

Ban Phụng Vụ: Maria Trần Nguyễn Thanh Trúc.

Ban Sinh Hoạt: Phanxico Xavie Trần Hoàng Thuận và Maria Chu Thị Quỳnh Như.

Ban Ẩm Thực: Giacobe Võ Trần Duy Khoa và Maria Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc.

Xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp để gia đình Nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật ngày càng phát triển vững mạnh với tinh thần Hiệp Nhất – Yêu Thương – Phục Vụ trong Chúa Ki-tô.

Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật
Yêu Thương – Hiệp Nhất – Phục Vụ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN