Gia đình Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật thân mến!

Buổi bầu Tân Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2023-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự soi sáng và dẫn dắt của Thiên Chúa. Nhóm chúng ta đã chọn ra được những gương mặt sáng giá cho vai trò Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2023-2024. Dưới sự soi sáng của Thiên Chúa cùng với sự tin tưởng và lòng can đảm, nhiệt huyết của các bạn, thì Nhóm tin rằng các bạn sẽ giúp Nhóm ngày càng triển nở hơn trên bước đường tương lai trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Tuy nhiên, chặng đường phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn chông gai, đòi hỏi từng người trong Ban Đại Diện và từng thành viên Nhóm cần phải đồng lòng để đưa Nhóm đi lên. Tin chắc rằng, chỉ cần các bạn có lòng nhiệt huyết và tình yêu mến Chúa thì những khó khăn đó các bạn sẽ vượt qua dễ dàng. Các bạn hãy luôn tin rằng có Chúa và Mẹ Maria sẽ luôn đồng hành cùng các bạn và ở phía sau còn có từng thành viên Nhóm trợ giúp mỗi khi gặp khó khăn vì thế hãy cứ vững tin nhé.Chúc các bạn có một năm Ban Đại Diện thành công tốt đẹp.

Sau đây là danh sách các bạn trong Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Trưởng Nhóm: Giuse Lê Thanh Sơn

Ban Thông Tin: Maria Nguyễn Quỳnh Giang

Ban Phụng Vụ: Maria Trương Tuyết Hân

Ban Thủ Quỹ: Phanxica Nguyễn Ngọc Hân

Ban Sinh Hoạt: Maria Nguyễn Thị Anh Thư và Têrêsa Đoàn Thị Minh Thành

 

Ban Ẩm Thực: Gioan Kim Nguyễn Bùi Thái Toàn và Phanxicô Võ Trần Tuấn Khoa

Xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp để gia đình Nhóm Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật ngày càng phát triển vững mạnh với tinh thần Hiệp Nhất – Yêu Thương – Phục Vụ trong Chúa Ki-tô.

Sinh Viên Công Giáo Sư Phạm Kỹ Thuật
Yêu Thương – Hiệp Nhất – Phục Vụ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN