BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Link hình ảnh và video cả nhà xem tại đây nhá: SVCG.SPKT

Kính gửi Quý Cha, Quý Thầy, Quý Anh Chị và Các bạn! Đầu thư chúng em xin gửi đến Quý Cha, Quý Thầy, Quý Anh Chị và các bạn lời chào, lời chúc sức khỏe. Mến chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong hồng ân Thiên Chúa. Thay mặt nhóm SVCG.SPKT, chúng em xin được mời Quý...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 14-30). "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông...

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 15: 1-6) 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? "3Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền...

  Đừng lo lắng gì cả Lời Chúa: Mt 6, 25-34 Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy...